SYSTEMY ODGROMOWE TYPU "ELEKTROM"

- UZIOMY SZPILKOWE - ŁĄCZONE - więcej >>

- UCHWYTY I WSPORNIKI ODGROMOWE - więcej >>

- ZACISKI, NACIĄGI I PRZEWODY ODGROMOWE więcej >>

Projektowanie uziomów:

Projektowanie uziomów i dobór ich rodzaju ma na celu zapewnienie dużej skuteczności i trwałości przy niskich kosztach montażowo-materiałowych. Opracowując projekt uziemienia, należy zaznaczyć jaką mają one spełniać funkcję. Ich głównymi zastosowaniami są:
      - ochrona ludzi i zwierząt przed porażeniem prądem,
      - ochrona budynków naziemnych przed wyładowaniami atmosferycznymi
      - celowe połączenie z szyną ekwipotencjalną zapewnia wyrównanie potencjałów we wszystkich metalowych urządzeniach znajdujących się w budynku.
Prawidłowo zaprojektowana instalacja odgromowa oraz uziomowa powinna charakteryzować się:
      - niską rezystancją uziemienia,
      - utrzymaniem stałej rezystancji uziemienia przez cały okres eksploatacji niezależnie od pory roku,
      - odpornością na korozję,
      - zdolnością zwodów do przenoszenia wysokich prądów udarowych,
      - długą żywotnością, min 25-30 lat.
Projektując instalację oraz uziemienia należy mieć na uwadze:
      - warunki glebowe (klasa gruntu),
      - materiał z jakiego wykonany jest uziom oraz osprzęt instalacji odgromowej,
      - rodzaj zastosowanych uziomów (otokowy-poziomy szpilkowy-pionowy),
Warunki glebowe:

     Rezystancja gruntów, wpływa decydująco na sposób budowy uziemień . W zależności od rodzaju gleby rezystancja waha się w granicach od kilku do kilku tysięcy omometrów . Wszędzie, gdzie jest to możliwe powinno się unikać gruntów suchych, piaszczystych i skalistych.
Wilgotność.

     Zwiększona wilgotność ziemi szybko obniża rezystywność. Jest to szczególnie ważne gdy bierze się pod uwagę zawartość wilgoci w obszarach o wysokich sezonowych opadach, dlatego też, gdzie to tylko możliwe, uziom powinien być zainstalowany dostatecznie głęboko - na poziomie wód gruntowych lub na stałym poziomie wilgotności.
Temperatura.

     Zmiana temperatury gleby może znacząco wpłynąć na rezystywność uziomów. W momencie zamarznięcia gleby jej rezystywność wzrasta. Zmiana temperatury z + 20 do -5 stopni C powoduje zwiększenie rezystywności ponad dziesięciokrotnie, czyli uziom, który spełnia wymogi opornościowe podczas umiarkowanej pogody, może się stać zupełnie nie aktywny zimą. Aby uniknąć takich przypadków uziomy powinny być zainstalowane poniżej linii zamarzania.
Rodzaje zastosowanych uziomów.

     Projektowanie nowych układów uziomowych , powinno być oparte na niezbędnych danych dotyczących parametrów gruntów, umożliwiając wybór optymalnego rozwiązania układu i rodzaje uziomu. Podstawą do projektowania układów uziomowych jest przeprowadzenie dokładnych pomiarów gruntu w celu zbadania wilgotnooci na różnych głębokościach . Dzięki nim można zdecydować jaki układ i rodzaj uziomu będzie najlepszy pod względem technicznym i ekonomicznym. Musimy jednak pamiętać o zasadzie że odległości między uziomami szpilkowymi powinna być co najmniej równa długości samego uziomu.
     Uwzględniając powyższe zasady będziemy przekonani o skuteczności działania naszego uziomu.